Cadix C2


 

  • Programma: Ontwerp bouwblok C2 Cadixwijk Eilandje, residentieel en kantoren

  • Ligging: Antwerpen, BE

  • Jaar: 2015

  • Oppervlakte: 14500 m²

  • Status: Wedstrijd

  • Samenwerkingsverband: BOVENBOUW architecten; MikeViktorViktor architecten; ONO architectuur


 

Het gaat om het grootste blok van de Cadixwijk. De maat van het blok biedt dus mogelijkheden die uniek zijn in de hele ontwikkeling van de wijk. De aangeboden kavels worden gehalveerd om meer aan te sluiten bij de korrelgrootte van de omgeving. Bovendien heeft elk gebouw zijn eigen programmatische nuance, zodat er een grote diversiteit van bewoners ontstaat. In het binnengebied worden verder grondgebonden woningen (duplex typologieën) gecreëerd die het collectieve groen opladen. Met sterke volumes op de achtergrond kan deze tuin wild zijn en plek bieden voor toe-eigening en initiatief. Er worden verschillende doorsteken gecreëerd, zodat het blok meer betrokken wordt bij de omgeving, zonder de continuïteit van de bouwblokwand aan te tasten.  Er wordt veel aandacht besteedt aan de materialisatie van de gebouwen. De gevels delen een fascinatie voor gelaagdheid en vragen een detaillering die zowel op afstand als van dichtbij werkt. Daarnaast is ook constructieve eenvoud en flexibiliteit een centraal thema. Niet enkel als rationeel of economisch principe, maar vanuit het perspectief van toekomstig gebruik, zodat de invulling gemakkelijk kan veranderen over een langere levensduur.