Drakenhof


 

  • Programma: Herwaardering site Drakenhof, renovatie kasteelvilla en vijf parkpaviljoenen met 38 woonentiteiten 

  • Ligging: Deurne, BE

  • Jaar: 2015

  • Bouwheer: M&M Ilegems nv

  • Oppervlakte: 4000 m²

  • Status: Voltooid

  • Samenwerkingsverband: Crepain Binst architecture


 


Het project omvat de bouw van een ‘poortgebouw’ langs de Drakenhoflaan en vijf vrijstaande paviljoenen. Hier kan een grote diversiteit aan doelgroepen in harmonie samenwonen rondom een kasteeltuin met respect voor natuur en zijn omgeving. De bestaande groenstructuren en gebouwen, kasteelvilla en bunker, gietijzeren poort en verlichtingselementen worden behouden. De historische kasteelvijver wordt in ere hersteld en het open karakter rond deze vijver fungeert als visuele link tussen de vijf paviljoenen.