Fromentinstraat


 

  • Programma: Grondgebonden eengezinswoningen, appartementen en begeleid wonen

  • Ligging: Linkeroever, BE

  • Jaar: 2018

  • Bouwheer: Altabuild

  • Oppervlakte: 11000 m²

  • Status: Wedstrijd


 


Er wordt beoogd om een project te concipiëren met een sterke relatie met de onmiddellijke context. Zo spelen de bouwhoogtes in op de gabarieten van de omgeving. Volumes van respectievelijk twee en drie niveaus krijgen afwisselend platte en hellende daken, verwijzend naar deze typerende morfologie op Linkeroever. Op de kop van de site bevindt zich een collectieve ruimte. Dit is een ontmoetingsplaats voor de verschillende bewoners van het woonhof en ter ondersteuning van het begeleid wonen van het Katrinahof. De bouwvolumes bieden een mix van verschillende woontypologiën aan en bevinden zich aan de rand van het perceel zodat er genereuze buitenruimtes ontstaan. Tussen de gebouwen bevinden zich twee doorsteken die aangelegd zijn als ‘hofstraten’ en een geleidelijke overgang vormen tussen de semi-publieke ruimte van de site en de publieke ruimte daarbuiten. In het hart van de site bevindt zich een groene koer die als gemeenschappelijke tuin gebruikt kan worden.