Site Colruyt


 

  • Programma: Duurzaam gemengde inbreiding site Colruyt met commerciële ruimte, ondergronds parkeren en 26 woonentiteiten

  • Ligging: Antwerpen, BE

  • Jaar: 2014

  • Bouwheer: Colruyt

  • Oppervlakte: 12000 m²

  • Status: Omgevingsvergunning


 

De projectsite situeert zich in de wijk Brederode in Antwerpen-stad. Het betreft de herontwikkeling van de Colruyt-site, waarbij een nieuwbouw volume voor de supermarkt met ondergrondse parking wordt voorzien in combinatie met appartementen en patiowoningen. De aandacht gaat uit naar het toevoegen van woontypologieën en open ruimtes op de site die een buffer vormen tussen het retailgedeelte en de straatwand. Op deze wijze wordt de straatwand weer een levendige woonzone. De 6m hoge wand van het Colruytvolume wordt aangewend om patiowoningen en appartementen tegen te schakelen. Deze worden ontsloten via stegen, die eveneens als vluchtweg voor de supermarkt dienst doen. Er ontstaat op deze wijze een interessante dynamiek tussen de voorbouw en achterbouw doordat de inkomzones en patio’s zicht en licht toevoegen aan de straatwand. De patio’s zelf zijn verharde buitenruimtes waar sporadisch beplanting kan in worden aangebracht.