Site Hoogveld Alsemberg


 

  • Programma: Residentieel met commercieel gelijkvloers en ondergrondse parking

  • Ligging: Alsemberg, BE

  • Jaar: 2016

  • Bouwheer: Custombuild

  • Oppervlakte: 6140 m²

  • Status: Omgevingsvergunning


 


De ontwikkeling is deels ingegraven in het landschap: er wordt nadrukkelijk ingespeeld op de aanwezige morfologie en het groene karakter van de site. Op het sterk hellend terrein grenzend aan de Brusselsesteenweg en de Genstberg wordt een sokkel in het talud geschoven om zo optimaal gebruik te maken van het reliëf. Hierdoor wordt het terrein onderverdeeld in een zone voor diensten en voorzieningen op het gelijkvloers en een zone voor wonen op de eerste en tweede verdieping. Bovenop de sokkel en de geïntegreerde parkeerbak bevindt zich een gemeenschappelijke, groene ruimte. De grondgebonden woningen hebben op dit groendak telkens een private tuin, grenzend aan de collectieve buitenruimte. Het inbreidingsproject bestaat uit drie woonvolumes met 18 wooneenheden in totaal. Door de uniforme detaillering van de gevels vormen de gebouwen één harmonieus, gedifferentieerd geheel. De gelijkvloerse verdieping wordt voorzien van een transparante gevel en is op deze manier zeer betrokken bij het plein vooraan het perceel.