Tervuren Woonproject Gito


 

  • Programma: Appartementen, cohousing, crèche

  • Ligging: Tervuren, BE

  • Jaar: 2018

  • Bouwheer: Cornerstones

  • Oppervlakte: 11300 m²

  • Status: Wedstrijd

  • Samenwerkingsverband: Poot architectuur; 3E; LAND landschaparchitecten; FMT


 


De inplanting van de bouwvolumes laat toe om dorpskernverdichting te realiseren met vernieuwende woontypologieën en gemeenschappelijke buitenruimten. Er wordt een nieuw lokaal dienstencentrum voor de gemeente Tervuren en een crèche voor de kinderopvang gelegen aan de Puttestraat gecreëerd, gekoppeld aan een zeer divers woonaanbod van betaalbare woningen en grotere residentiele units. Tevens wordt een co-housing woonproject gerealiseerd van een 10-tal eenheden. Vanaf de Brusselsesteenweg wordt een informele doorgang gecreëerd doorheen het project naar de Puttestraat voor zwakke weggebruikers zonder een echte verbinding te vormen. De zachte verbindings-as wordt opgevat als een langgerekt plein met verschillende karakters en sferen waarlangs woningclusters zijn georganiseerd die ontsloten worden langs open circulatie-loggias. Via corridors zijn achtergelegen patio’s of tuinen bereikbaar. Op de kopse zijden van het perceel worden de openbare functies georganiseerd zodat de kern een rustig woon-erf wordt.